Aksjonsgruppe Mortensrud er opprettet for å arbeide for en forbedret og mer helhetlig plan for utbyggingene på Mortensrud. Målet er å få et godt oppvekstmiljø for barn og unge og et godt bomiljø for alle. I tillegg ønsker vi å sikre god innbyggermedvirkning.
Aksjonsgruppe Mortensrud jobber for:
  • God byutvikling på Mortensrud
  • Godt oppvekstmiljø for barn og unge
  • Godt bomiljø for alle
  • God innbyggermedvirkning
Høringssvar Mortensrudprosjektet fra Aksjonsgruppe Mortensrud

Mortensrudprosjektet svarer ikke på områdets
utfordringer og behov, derfor ønsker vi endringer:

  • Ny plassering og løsning for sykehjem og omsorg+
  • Mulighet for økte arealer til idrett, kultur, ungdom og frivillighet på Felt 10 etter flytting av sykehjem og omsorg+
  • Økt bane- og hallkapasitet med en forbedring av
    klubbfasiliteter og sikre økt areal for BUA
  • Sikre skjerming av utearealene til ny Mortensrud skole

Vi krever tydelig prioritering av barn og ungdom

Les mer

Lenker til saksinnsyn for Mortensrudprosjektet, andre utbyggingsområder og planprogram for Mortensrud.

Les mer

Aktuelle lenker