Aksjonsgruppe Mortensrud er opprettet for å arbeide for en forbedret og mer helhetlig plan for utbyggingene på Mortensrud. Målet er å få et godt oppvekstmiljø for barn og unge og et godt bomiljø for alle. I tillegg ønsker vi å sikre god innbyggermedvirkning.
Aksjonsgruppe Mortensrud jobber for:
 • God byutvikling på Mortensrud
 • Godt oppvekstmiljø for barn og unge
 • Godt bomiljø for alle
 • God innbyggermedvirkning
4 innbyggerforslag - les og signer!

Aksjonsgruppe Mortensrud har utarbeidet 4 innbyggerforslag:

 1. Sikre forsvarlig viltkorridor og bevar mer nærskog på Felt 16 på Mortensrud
 2. Det skal ikke bygges boliger på de kommunale tomtene langs E6 på Mortensrud
 3. Felt 18 på Mortensrud skal ikke omreguleres til boliger.
 4. Utbyggingsfeltene på Mortensrud må ses i sammenheng og dekke områdets behov. Fortetting av boliger ved kollektivknutepunkt på Mortensrud kan ikke skje på bekostning av natur, behov for sosial infrastruktur og et godt bo- og oppvekstmiljø.

Les mer

Mortensrudprosjektet svarer ikke på områdets
utfordringer og behov, derfor ønsker vi endringer:

 • Økt bane- og hallkapasitet for lokal idrett, og sikring av fortsatt forsvarlig drift av ridesenteret
 • Økte arealer til lokale behov i sykehjemsbygget som også gir mulighet for samvær på tvers av generasjoner.
 • Skjerming av utearealene til ny Mortensrud skole.
 • Ny gjennomgang av løsninger for sykehjem og omsorg+-boliger, hvor forsvarlig kvalitet for beboere sikres.

Hovedfokus: Tydelig prioritering av barn og ungdom

Les mer

Aktuelle lenker

Saksinnsyn Mortensrud

Lenker til saksinnsyn for Mortensrudprosjektet, andre utbyggingsområder og planprogram for Mortensrud.

Les mer