Saksinnsyn Mortensrud

Mortensrudprosjektet

Saksnr. 201817933 

Klemetsrudveien 41 mfl. – Mortensrud sykehjem, omsorgsboliger, bibliotek, fritidsklubb, skole, flerbrukshall, park- og idrettsanlegg – Detaljregulering – Utbygging og utvikling av området

Felt 16

Saksnr. 201801656

Mortensrud felt 16 – Boligutbygging

Felt 18

Saksnr. 201905048

Mortensrud felt 18 – Dialogfase – Oppføring av boliger

Felt 20

Saksnr. 201919107

Mortensrud felt 20 – Dialogfase før offentlig ettersyn – Barnehage

Stenbråtvn. 13 - 63

Saksnr. 201415168

Stenbråtvn. 13 – 63 – Detaljregulering – Boliger

Mortensrud Planprogram

Saksnr. 201513893

Reguleringssak