Høringssvar til Mortensrudprosjektet fra Aksjonsgruppe Mortensrud

Nytt høringssvar 6.3.24: Mortensrudprosjektet svarer ikke på områdets
utfordringer og behov, derfor ønsker vi endringer:

  • Økt bane- og hallkapasitet for lokal idrett, og sikring av fortsatt forsvarlig drift av ridesenteret
  • Økte arealer til lokale behov i sykehjemsbygget som også gir mulighet for samvær på tvers av generasjoner.
  • Skjerming av utearealene til ny Mortensrud skole.
  • Ny gjennomgang av løsninger for sykehjem og omsorg+-boliger, hvor forsvarlig kvalitet for beboere sikres.

Hovedfokus: Tydelig prioritering av barn og ungdom

Vårt høringssvar fra 2022.

Mortensrudprosjektet svarer ikke på områdets
utfordringer og behov, derfor ønsker vi endringer